Kierownik Robót Spawalniczych

 • Lokalizacja
 • Wynagrodzenie:
  7 000 zł - 11 000 zł
 • Opublikowano:
  3 miesiące temu
 • Kategoria:
  Budownictwo
 • Termin ostateczny:
  14 czerwca 2021

OPTIMUM COMPANY Sp. z o.o. (Agencja pośrednictwa pracy i doradztwa personalnego posiada wpis nr 21584)  Naszym celem jest otwieranie przed kandydatami nowych możliwości, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i doświadczeniu.

 KONTAKTUJĄC SIĘ Z NAMI  –  możesz zyskać profesjonalne doradztwo i wymarzoną pracę!

Dla jednego z naszych klientów poszukujemy osoby na stanowisko:

KIEROWNIK ROBÓT SPAWALNICZYCH

Miejsce pracy: województwo lubelskie

Opis stanowiska :

 • kierowanie i nadzór nad podwykonawcami z zakresu robót spawalniczych,
 • Dodaj ofertę pracy współpraca z Zamawiającym, Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego oraz UDT,
 • tworzenie i weryfikacja niezbędnej dokumentacji spawalniczej dla potrzeb kontraktu,
 • prowadzenie rozliczenia robót z zakresu spawalnictwa,
 • udział w procesie ofertowania (analiza dokumentacji, zapytania ofertowe, kalkulacja ceny),
 • uczestnictwo w procesie zakupów w zakresie spawalnictwa,
 • prowadzenie dokumentacji budowy.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (preferowane: spawalnictwo, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa lub pokrewne),
 • doświadczenia na stanowisku: minimum 3 lata w nadzorze spawalniczym,
 • dyplom – Międzynarodowy lub Europejski Inżynier Spawalnik (IWE lub EWE),
 • certyfikat Kompetencji – Międzynarodowy lub/i Europejski Inżynier Spawalnik (IWE lub/i EWE),
 • uprawnienia do badań nieniszczących złączy spawanych minimum II stopnia np. penetracyjne (PT-2) lub/i inne,
 • czytanie, analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej,
 • kwalifikowanie technologii spawania,
 • opracowywanie oraz weryfikacja instrukcji technologicznych spawania (WPS),
 • opracowywanie oraz weryfikacja planu spawania i badań,
 • znajomość obowiązujących dyrektyw, standardów wykonawczych, przepisów krajowych oraz norm spawalniczych i wykonawczych wyrobu,
 • obsługa komputera i programów wspomagających (w tym. m.in. MS Office, AutoCAD, i inne),
 • znajomości przepisów prawa budowlanego, rozporządzeń oraz norm branżowych,
 • umiejętności kierowania grupą podwykonawców,
 • prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

 • system premiowy
 • dzień wolny w urodziny
 • ubezpieczenie na życie
 • prywatna opieka medyczna
 • sekcje sportowe
 • kursy językowe
 • szkolenia dla pracowników
 • wolontariat pracowniczy
 • wymiany międzynarodowe

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez OPTIMUM COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest OPTIMUM COMPANY Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Adama Tomaszewskiego 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.